Nel Nel

Thông tin về Nel Nel ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá thành hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Tồn kho
Quản lý kho và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán phân tích và tài chính
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Tổ chức và lập kế hoạch dự án của bạn
thương mại điện tử
Bán sản phẩm online
Sản xuất
Lệnh Sản xuất & Hoá đơn Nguyên vật liệu
Marketing qua Email
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Bảng chấm công
Kiểm soát thời gian làm việc của nhân viên
Nhân viên
Tập trung thông tin nhân viên
Chữ ký
Gửi tài liệu để ký trực tuyến và xử lý các bản sao
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Liên hệ
Tập trung sổ địa chỉ của bạn
Marketing trên Mạng xã hội
Dễ dàng quản lý các trang mạng xã hội của bạn và khách truy cập trang web
Tự động hóa marketing
Tạo các chiến dịch gửi thư tự động
Mã vạch
Sử dụng máy quét mã vạch để xử lý các hoạt động logistics

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Tài khoản Dữ liệu Demo Chuyển khoản Tự động
Chung - Kế toán
Kế toán Mỹ
1099 Báo cáo
Dễ dàng xuất dữ liệu 1099 để gửi hồ sơ điện tử với bên thứ ba.
Bố cục séc US
In Séc của Mỹ
Báo cáo Tài chính US